Hoppa till sidans innehåll

Alkohol och drogprogram


Tärna IK Fjällvindens alkohol och drogprogram - Våga bry dig!

 • Vi skall i organisationen uppträda på ett sätt som speglar organisationens verksamhet; att vara en vuxen förebild.
 • Vi skall på alla sätt verka för att alkohol och andra droger inte förekommer i samband med träning, tävlingsverksamhet eller där klubben har en utåtriktad uppmärksamhet.
 • Det är av vikt, när vi representerar organisationen, att vi har en självklar återhållsamhet vad gäller alkohol.
 • Som ledare/förebild inom organisationen har vi ett särskilt ansvarstagande i dessa frågor. Som ledare/förebilder inom organisationen benämns vi förföreningsfunktionärer.
 • Vi har alla skyldighet att ingripa när någon är påverkad av alkohol eller andra droger.

Strategi

 • Till skydd för den enskilde och organisationen, skall funktionärer/ deltagare som är påverkad, avvisas.
 • Har påvisbart alkohol- eller drogrelaterat missbruk inträffat eller blivit känt skall vid lämpligt tillfälle eller så snart som möjligt, ett samtal genomföras.
 • Samtalet skall framför allt visa på de möjligheter som finns för att komma ur missbruket.
 • Upprepas situationen eller att andra signaler om ett eventuellt beroende finns, skall en fråga ställas. "Vilken hjälp behöver Du"
 • Att inte tillgodogöra sig den hjälp organisationen visar på kommer att leda till en uteslutning.

Hur gör vi?

 • Ingen funktionär är tvungen att ingripa vid en våldssituation.
 • Vi drar oss inte för att anmäla och vittna mot något vi sett.
 • Använd sunt bondförnuft som ledstjärna.
 • Bland oss finns alla yrken och politiska åsikter, men vi strävar mot samma mål, att vi bryr oss om ungdomar och vill deras bästa.
 • Vi samarbetar med alla övriga i vårt område föreningar, skola, företag, alla som arbetar med ungdomar.
Uppdaterad: 27 JAN 2011 11:54

Postadress:
Tärna IK Fjällvinden - Skidor
Västra Strandvägen 1
92531 Tärnaby

Besöksadress:
Västra Strandvägen 1
92531 Tärnaby

Kontakt:
Tel: 095410109
E-post: This is a mailto link

Se all info